Arhivi Kategorije: Dnevnik

Oblikovanje šolske projektne skupine

Šolsko projektno skupino tvorijo učenci in njihovi mentorji.

Razporejeni so v tri interesne skupine: ekološko, kulturno in IKT, ki jih vodijo:

mentorji ekološke skupine

  • Jure Radišek in Nina Hriberšek, geografa
  • Nikolaj Koželj, kemik
  • Barbara Oprešnik, biologinja

mentorji kulturne skupine:

  • Urška Palčnik Krajcar, Jelena Vidušin in Alenka Kalan, anglistke
  • Simona Zorko, slovenistka
  • Melita Račečič Prevodnik, glasbenica
  • Breda Pavlič, razredni pouk

in mentorji IKT skupine:

  • Zoran Borovšak, laborant in hišnik
  • Katja Gajšek, likovnica
  • Uroš Cingl, tehnik.

Koordinator šolske projektne skupine in projektnega partnerstva je mag. Jure Radišek