Video vodič za izkop in opis pedološkega profila tal

Video vodič je namenjen mentorjem partnerskih šol za strokoven izkop in opis pedološkega profila tal.

Vodič smo posneli poleti 2018 na zemljišu v oklici Šentjurja in gre za hipoglej (talni tip).