Arhiv kategorij: Dnevnik

Seminar za koordinatorje projektov Erasmus+

Nacionalna agencija CMEPISU, ki je slovenska skrbnica programa Erasmus+, je organizirala konferenco za koordinatorje projektov programa Erasmus+.

Ta je od 28. do 29. septembra potekala v Laškem, katere se je udeležil mag. Jure Radišek, šolski koordinator in glavni koordinator projektnega partnerstva Spregovorimo o tleh.

Analiza ankete o tleh

Anketirali smo učence osmih in devetih razredov. Večina njih je prepoznala vodo (99 %) in tla (86 %) kot naravna vira. Učenci dobro poznajo osnovno sestavo tal in manj natančno pedogenetske dejavnike, ki vplivajo na nastanek tal. Večinoma zmotno trdijo, da na nastanek tal vpliva tudi gnojenje. Učenci vedo, da je apnenec najpogostejša kamnina v Sloveniji (94 %) in  poznajo, da v domačem okolju najpogosteje najdemo rjava tla (78 %), v 16 % tudi jerino (terra rossa).

Funkcije tal je ustrezno prepoznalo 72 % anketirancev. Od teh jih 20 % meni, da tla omogočajo pridelavo hrane, 11 % jih prepozna tla kot vodni filter, enak delež jih meni, da tla omogočajo zbiranje vode, 6 % učencev pa ve, da tla omogočajo razgradnjo snovi in organskega materiala.

Večina učencev prepozna pH meter kot pripomoček za analizo tal, za destilirano vodo se je odločilo le 19 % anketirancev.

Učenci prepoznajo vlogo tal za poljedelstvo (91 %), za promet (62 %), za industrijo pa se jim zdijo tla nepomembna (28 %).

20 % učencev prepozna industrijo kot vir onesnaženja tal, 11 % tudi kmetijstvo. Manjši delež meni, da tla ogrožajo promet in pozidava (7 %). Zgolj 1 % meni, da tla ogroža tudi krčenje gozdov, erozija.

Več kot polovica učencev ve, kaj je trajnostno kmetijstvo. Za to, da postaneš kmetovalec po mnenju večine zadostuje, da si lastnik kmetijskega zemljišča, da na njem gojiš in prideluješ ter ga obdeluješ. Zelo majhen delež učencev meni, da se je potrebno za kmetovalca izobrazit.

Video konferenca koordinatorjev

7. septembra je v okolju Arnes Vox potekala prva video konferenca koordinatorjev projekta.

Na njej smo dorekli način komunikacije med koordinatorji, uskladili okviren program mednarodnih srečanj in podali usmeritve za prve šolske pedološke delavnice, ki bodo v septembru potekale na partnerskih šolah.

Projektni koordinator je šolske koordinatorje seznanil za načini vrednotenja in evalviranja projektnih rezultatov, ter podal navodila za projektne aktivnosti v prem tromesečju.

 

Oblikovanje šolske projektne skupine

Šolsko projektno skupino tvorijo učenci in njihovi mentorji.

Razporejeni so v tri interesne skupine: ekološko, kulturno in IKT, ki jih vodijo:

mentorji ekološke skupine

  • Jure Radišek in Nina Hriberšek, geografa
  • Nikolaj Koželj, kemik
  • Barbara Oprešnik, biologinja

mentorji kulturne skupine:

  • Urška Palčnik Krajcar, Jelena Vidušin in Alenka Kalan, anglistke
  • Simona Zorko, slovenistka
  • Melita Račečič Prevodnik, glasbenica
  • Breda Pavlič, razredni pouk

in mentorji IKT skupine:

  • Zoran Borovšak, laborant in hišnik
  • Katja Gajšek, likovnica
  • Uroš Cingl, tehnik.

Koordinator šolske projektne skupine in projektnega partnerstva je mag. Jure Radišek