3. dan, E-učenje, pedološke delavnice in obisk turistične kmetije

Sreda, 24. 10.:

  • predstavitve prvih šolskih pedoloških delavnic;
  • predstavitev projekta Sally Ride EarthKAM in demonstracija fotografiranja Zemljinega površja;
  • demonstracija uporabe GIS na primeru E-tla, pedološkem portalu Kmetijskega inštituta Slovenije;
  • predstavitev spletne strani Organizacije združenih narodov za kmetijstvo on prehrano, FAO, in navodila za spremljanje statističnega prikaza svetovne pridelave kmetijskih pridelkov na Agromaps;
  • pedološke delavnice – analiza vzorcev tal (gozdna, rjava in peščena tla): struktura, tekstura, vsebnost hranil, kislost, barva, prepustnost; predstavitev ugotovitev;
  • snemanje prispevka za Infodrom, RTV SLO; prispevek si oglejtu tukaj.
  • obisk turistično-ekološke domačije Pri starem mlinu, Šentjanž nad Štorami.