Učna ura: Let’s talk about soil

30. 9. 2019 smo v devetih razredih del učne ure namenili temi o tleh. Učenci so si ogledali posnetek v angleščini in nadaljevali s pogovorom o pomenu tal. Spoznali so nekaj novih besed in jih uporabili tako, da so z njimi dopolnili dano besedilo.