Druga pedološka delavnica – laboratorijska analiza

Odvzete talne vzorce smo analizirali in ugotovili da gre za talni tip evtrična rjavih tal na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih.

Z elektronskim pH metrom smo ugotovili, da so vse vrednosti nad 7, zato so tla rahlo bazična in jih uvrščamo med evtrična tla.

Starost tal sega v miocen, obdobje, ki se je pričelo pred okoli 23 mio. leti in je trajalo do pred 5 mio. let. Sklepamo, da je peščenjak, ki smo ga našli povsem na dnu profila, v matični podlagi, nastal kot usedlina iz časa Panonskega morja.

Izmerili smo, da so tla peščeno-ilovnate teksture in imajo malo organskih snovi.

Tla vsebujejo dušikove spojine (nitrite in nitrate), a brez amonijaka.

Za izobraževalne namene smo talne horizonte zložili v leseni model.