Druga pedološka delavnica – terensko delo

V Šentjurju nad Pešnico smo 8. marca opravili terenski del druge pedološke delavnice.

Spoznavali smo tla na pobočju, kjer so pogosti zemeljski usadi. Odvzeli smo vzorce tal in jih prenesli v šolo za kasnejšo laboratorijsko analizo.