Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal

Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal,

Avtor: dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije (2017),

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

Brošura Tla v okolju