Erasmus+

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. Program podpira slovenska agencija Cmepius in Evropska unija.

Projekt Spregovorimo o tleh (Let`s Talk About Soil) spada v okvir programa Erasmus+, Ključni ukrep KA229: strateška partnerstva med šolami.

Partnerske šole so Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, ki je nosilec in koordinator projekta ter šola iz Poljske (Gorlice), Nizozemske (Roterdam), Italije (Cosenza) in Španije (Tenerife).

Program traja dve leti, glavna tema programa pa je pedologija ali veda o tleh, ki opredeljuje pomen tal, kot ključen naravni vir v okviru ekosistemov ter poudarja njihovo vlogo v kontekstu vsakdanjih prizadevanj za varstvo okolja in trajnostni razvoj. Z vodilno temo želimo spodbuditi mlade, da se učijo naravoslovnih vsebin, da izboljšajo svoje jezikovne spretnosti in oblikujejo ustrezen odnos do okoljske in kulturne dediščine evropskih narodov

V program bodo aktivneje vključeni učenci sedanjih devetih in osmih razredov, učitelji mentorji, znanstvene in kulturne ustanove ter lokalna skupnost.


Projekt je zasnoval in ga koordinira mag. Jure Radišek, prof. geog.